Privacy

Privacyverklaring

GenS behandelt alle gegevens van haar cliƫnten strikt vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid. Uitgangspunt hierbij is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Alle bij GenS bekende persoonlijke gegevens, waaronder dus ook de gegevens die u via de website aan ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat wij deze gegevens alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking zullen stellen als dit niet in het belang is van de bewindvoering. Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op de regel: als iemand bijvoorbeeld via de website van GenS strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet.