Wat doet GenS voor U?

We beginnen met u te helpen uw financiële situatie op een rijtje te zetten en te ordenen. Maandelijks ontvangt u een overzicht van uw financiële situatie: ontvangen inkomsten, betaalde (vaste) lasten, saldotegoed.

Voorts verzorgen wij:
- uw belastingaangifte (in box 1).

- de aanvraag van huurtoeslag en zorgtoeslag.

- het aanvragen van uitkeringen.

- het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale heffingen en belastingen.

- het afsluiten van verzekeringen.

- de doorbetaling van uw vaste lasten.

- de behandeling / doorzending van uw post.

- de voorbereiding van het schuldhulpverleningstraject (indien van toepassing).

- contacten met diverse instellingen.