Wat is bewindvoering?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend
niet in staat hun financiële belangen te regelen. In zo'n geval kunnen iemands
middelen onder bewind gesteld worden. Een door de rechter aangewezen
bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen.