Wat kost GenS?

 

Tarieven 2024 (vastgesteld in Staatscourant 2023-32432):

Alleenstaande standaardtarief                                                  € 133,10 per maand

Alleenstaande (met problematische schulden)                       € 172,12 per maand

Intaketarief alleenstaande                                                          € 751,41 (eenmalig)

Echtpaar / gezamenlijke huishouding standaardtarief            € 159,52 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (met

beiden problematische schulden)                                              € 206,51 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (waarvan een

partner met problematische schulden)                                      € 183,11 per maand

Intakekosten echtpaar / gezamenlijke huishouding                  € 901,45 (eenmalig)

Uurloon voor vooraf door de rechter
goedgekeurde extra werkzaamheden                                         €  93,90

(De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten ad € 87,00.


Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van bewindvoering te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent. Indien gewenst helpt GenS u een aanvraag hiervoor in te dienen.

Kosten die u ook zonder bewind zou moeten maken blijven voor uw eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening(en): pasjes, leges e.d.