gensbewindvoering.nl

Wat kost GenS?


Tarieven 2019 (vastgesteld in Staatscourant 63203 / 2018):

Alleenstaande standaardtarief                                                  € 114,14 per maand

Alleenstaande (met problematische schulden)                       € 147,62 per maand

Intaketarief alleenstaande                                                          € 644,93 (eenmalig)

Echtpaar / gezamenlijke huishouding standaardtarief            € 136,93 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (met

beiden problematische schulden)                                              € 177,16 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (waarvan een

partner met problematische schulden)                                      € 157,10 per maand

Intakekosten echtpaar / gezamenlijke huishouding                  € 773,19 (eenmalig)

Uurloon voor vooraf door de rechter
goedgekeurde extra werkzaamheden                                         €  78,65

(De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten ad € 81,00.
Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van bewindvoering te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent. Indien gewenst helpt GenS u een aanvraag hiervoor in te dienen.

Kosten die u ook zonder bewind zou moeten maken blijven voor uw eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening(en): pasjes, leges e.d.