GenS bewindvoering

Wat kost GenS?


Tarieven 2022 (vastgesteld in Staatscourant 2021-43179):

Alleenstaande standaardtarief                                                  € 125,54 per maand

Alleenstaande (met problematische schulden)                       € 162,44 per maand

Intaketarief alleenstaande                                                          € 709,06 (eenmalig)

Echtpaar / gezamenlijke huishouding standaardtarief            € 150,54 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (met

beiden problematische schulden)                                              € 194,81 per maand

Echtpaar / gezamenlijke huishouding (waarvan een

partner met problematische schulden)                                      € 172,73 per maand

Intakekosten echtpaar / gezamenlijke huishouding                  € 850,63 (eenmalig)

Uurloon voor vooraf door de rechter
goedgekeurde extra werkzaamheden                                         €  88,57

(De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW)

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten ad € 85,00.
Wanneer u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten van bewindvoering te kunnen betalen, dan is er de mogelijkheid dat hiervoor bijzondere bijstand wordt toegekend door de gemeente waarin u woonachtig bent. Indien gewenst helpt GenS u een aanvraag hiervoor in te dienen.

Kosten die u ook zonder bewind zou moeten maken blijven voor uw eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening(en): pasjes, leges e.d.