GenS bewindvoering

Wie zijn GenS?

GenS is gevestigd in Nijmegen en wordt gevormd door Dominique Scherpenborg, Joop Geurtjens, Carla van Leeuwen en Henk Arts.
Joop is afkomstig van de gemeente, waar hij, met een opleiding en achtergrond als maatschappelijk werker achtereenvolgens als klantmanager en juridisch medewerker bij de Sociale Dienst werkzaam is geweest. Van 1997 tot 2008 in een leidinggevende functie, waarvan de laatste drie jaar als hoofd van de Gemeentelijke Kredietbank /
bureau schuldhulpverlening.
Dominique heeft een achtergrond als personeels- / bedrijfsadviseur en de laatste 8 jaar als zelfstandig ondernemer op het gebied van training, coaching en intervisie.
Carla is werkzaam geweest voor diverse gemeenten binnen de afdeling Sociale Zaken. Aansluitend heeft zij in de zorg- en welzijnsector gewerkt als coƶrdinator en projectleider en de laatste jaren als manager in de kinderopvang.
Henk is onder andere werkzaam geweest als leidinggevende bij de Nederlandse Spoorwegen. Tijdens zijn werk bij de NS heeft hij weer een studie opgepakt en is hij in 1999 afgestudeerd in de studierichting Personeel en Arbeid. Sinds 2000 is hij werkzaam geweest als adviseur Personeel en Organisatie (P&O) bij een gemeente, onder andere voor de afdeling Schuldhulpverlening. Hierdoor is zijn affiniteit ontstaan met bewindvoering en heeft hij veel inzicht in en gevoel verkregen voor het werk voor mensen met (tijdelijke) financiƫle problemen.
Wij hebben besloten om onze krachten te bundelen; samen hebben wij een grote kennis van de sociale kaart, van het grote aanbod aan regelingen voor mensen met een minimuminkomen en, niet het minst belangrijk: we zijn ons er goed van bewust dat het niet voor iedereen even makkelijk en vanzelfsprekend is dat financieel alles goed geregeld is.