Wie zijn GenS?

  

GenS is gevestigd in Nijmegen en wordt gevormd door Dominique Scherpenborg, Joop Geurtjens en Carla van Leeuwen.

Joop is afkomstig van de gemeente, waar hij, met een opleiding en achtergrond als maatschappelijk werker achtereenvolgens als klantmanager en juridisch medewerker bij de Sociale Dienst werkzaam is geweest. Van 1997 tot 2008 in een leidinggevende functie, waarvan de laatste drie jaar als hoofd van de Gemeentelijke Kredietbank /
bureau schuldhulpverlening.

Dominique heeft een achtergrond als personeels- / bedrijfsadviseur en de laatste 8 jaar als zelfstandig ondernemer op het gebied van training, coaching en intervisie.

Carla is werkzaam geweest voor diverse gemeenten binnen de afdeling Sociale Zaken. Aansluitend heeft zij in de zorg- en welzijnsector gewerkt als coördinator en projectleider en de laatste jaren als manager in de kinderopvang.

Wij hebben besloten om onze krachten te bundelen; samen hebben wij een grote kennis van de sociale kaart, van het grote aanbod aan regelingen voor mensen met een minimuminkomen en, niet het minst belangrijk: we zijn ons er goed van bewust dat het niet voor iedereen even makkelijk en vanzelfsprekend is dat financieel alles goed geregeld is.